You're browsing shows by cast member: Hidekatsu Shibata