You're browsing shows by cast member: Soichiro Hoshi